Statybos vadovo ir techninio prižiūrėtojo paslaugos

Mūsų siūloma Statybos vadovo bei Statybos techninio prižiūrėtojo paslauga skirta tiems, kurie vykdo statybą ūkio būdu.

Statinio statybos vadovu gali būti  žmogus, turintis statybos inžinieriaus išsilavinimą ir bent 2m profesinę patirtį – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą, vadovauja statybos darbams, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Be to statytojui, statybos darbus atliekant savo jėgomis (nesamdant darbininkų), privalu pasisamdyti ir atestuotą Statybos techninės priežiūros vadovą.

Su prašymu užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikiami dokumentai:

Todėl jei statytojas netenkina statinio statybos vadovui keliamų išsilavinimo ir profesinės patirties kvalifikacinių reikalavimų, jis turi pasisamdyti ne tik Statybos techninės priežiūros vadovą, bet ir Statybos vadovą bei nustatyta tvarka pateikti informaciją apie šiuos specialistus Statybų inspekcijai.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma pagal LR Statybos įstatymą. Įstatymas įpareigoja statytoją organizuoti Statybos techninę priežiūrą. Statybos techninės priežiūros negali vykdyti pats statybos rangovas.

Kitos paslaugos

Namo projekto parengimas, suderinimas ir statybos leidimo gavimas.

Paskutinis etapas statybose yra Namo pridavimas arba statybų pabaiga.

Atliekami juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus.

Adresas

Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

Telefonas

+ 370 655 17277

El. paštas

info@baigiaustatyti.lt

Scroll to Top