Statybos užbaigimo dokumentų pildymas

Paskutinis etapas statybose yra Namo pridavimas arba statybų pabaiga.
Statytojas pastatęs, rekonstravęs, naują statinį, pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, atnaujinęs daugiabutį namą ar visuomeninės paskirties pastatą, pateikia prašymą , pasinaudojant IS „Infostatyba”, išduoti Statybos užbaigimo aktą.
Reikia surinkti visus reikiamus dokumentus ir pateikti juos Statybų inspekcijai. Inspektoriui patikrinus dokumentus kreiptis į registrų centrą.

01. Statybos užbaigimo aktas

Reglamente nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto sprendinius.

02. Deklaracija apie statybos užbaigimą

Statytojo ir kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendiniu.

Deklaraciją bendruoju atveju pasirašo Statytojas, Statinio projekto vadovas, Statinio statybos vadovas ir Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Mes skenuojame dokumentus, pateikiamus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus.

Su prašymu užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikiami dokumentai:

 • 1

  Deklaracija, 2 egz. (pateikiama, Deklaraciją tik registruojant)
 • 2

  Statybą leidžiančio dokumento kopija (pateikiama, Deklaraciją tik registruojant)
 • 3

  Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena
 • 4

  Statinio kadastro duomenų bylos kopija
 • 5

  Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų kopijos
 • 6

  Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, kopijos
 • 7

  Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų kopijos (pateikiama, Deklaraciją tik registruojant)
 • 8

  Rašytinių pritarimų kopijos (pateikiama, Deklaraciją tik registruojant)
 • 9

  Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų kopijos (pateikiama, Deklaraciją tik registruojant)
 • 10

  Statytojo įgaliojimo pateikti prašymą kopija (pateikiama, Deklaraciją tik registruojant)
 • 11

  Statinio paveldėjimo teisės liudijimo kopija (kai pateikia paveldėtojas)
 • 12

  Statinių geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodytas statinių aukštis)
 • 13

  Pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi)
 • 14

  Pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi)
 • 15

  Pažyma apie statinio atitiktį projektui (nepateikiama, jei pateikta kompiuterinė laikmena su statinio projekto kopija (su žyma „Taip pastatyta“ arba patvirtinta elektroniniais parašais))

Kitos paslaugos

Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės kontaktų varžų matavimai.

Mes siūlome specialistų paslaugą tiems, kurie vykdo statybą ūkio būdu.

Namų ir butų energinio naudingumo sertifikavimas.

Adresas

Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

Telefonas

+ 370 655 17277

El. paštas

info@baigiaustatyti.lt

Scroll to Top