Patalpų paskirties keitimo projektai

Įvairių pastatų paskirties keitimas

Tai galimybė pakeisti iš vienos patalpų paskirties į kitą paskirtį.

Taip galėtų būti pakeista Gyvenamoji paskirtis į Komercinę ar atvirkščiai.

Verslininkams, turintiems higienos pasus, vertėtų pasidomėti, kokios paskirties patalpose jie vykdo veiklą.
Administraciniame pastate galima pakeisti kelių patalpų paskirtį, tačiau tik tuo atveju, jeigu patalpos suformuotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai.

Yra du galimi variantai:

1. Kai reikia patalpas rekonstruoti:

Pirmu atveju teisės aktuose nurodyta, kad kai naujiems kadastro objektams suformuoti reikalingas statinių (patalpų) rekonstravimas arba kapitalinis remontas.

01. Reikalingi dokumentai

Iš Savivaldybės administracijos gaunamas projektavimo sąlygų sąvadas rekonstravimo (kapitalinio remonto) projektui rengti;
Parengiamas statinio (patalpų) rekonstravimo ar kapitalinio remonto, suformuojant naujus kadastro objektus, projektas;
Gaunamas statybos leidimas;
Užbaigus rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbus, parengiama statinio (jo dalies, patalpos) kadastro duomenų byla;
Rekonstruotas ar kapitališkai suremontuotas statinys (jo dalys ar patalpos – suformuotos kaip nauji kadastro objektai) pripažįstamas tinkamu naudoti;
Naujų kadastro objektų formavimas yra užbaigtas, kai surinkti viso statinio, patalpų kadastro duomenys ir jie yra įrašyti į kadastro duomenų bazę.

02. Terminas

2–6 mėn.

03. Kaina

Derinama kiekvienam projektui atskirai.

2. Kai jų nereikia rekonstruoti:

Antru atveju, kai nauji kadastro objektai Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose statiniuose formuojami nekeičiant statinio (jo dalies, patalpos) pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties arba ją keičiant, tačiau naujos paskirties kadastro objektų techniniai, saugos ir paskirties reikalavimai nėra griežtesni, nei buvo iki jų formavimo, ir juos formuojant nereikia atlikti jokių statybos darbų arba reikia atlikti tik paprastojo remonto darbus.

01. Reikalingi dokumentai

Savininko prašymu projektuotojas parengia naujų kadastro objektų formavimo (statinio ar jo dalies padalijimo, sujungimo ir kt.) projektinius pasiūlymus-schemą;
Sudaromi bendraturčių susitarimai dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų žemės sklypo, infrastruktūros objektų, statinio inžinerinių sistemų, konstrukcijų ir patalpų naudojimo suformavus naujus kadastro objektus;
Parengiamos visų naujai formuojamų kadastro objektų kadastro duomenų bylos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka;
Pateikiamas prašymas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos teritoriniam skyriui organizuoti naujai formuojamų kadastro objektų pripažinimą tinkamais naudoti, pridedant prie jo šių objektų kadastro duomenų bylas ir anksčiau nurodytus dokumentus.

02. Terminas

2–6 mėn.

03. Kaina

Derinama kiekvienam projektui atskirai

Kitos paslaugos

Garso klasifikavimo protokolas dvibučiui ir daugiabučiui.

Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės kontaktų varžų matavimai.

Pasibaigus  pastato statybai,  jis turi būti užregistruojamas ir savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai.

Adresas

Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

Telefonas

+ 370 655 17277

El. paštas

info@baigiaustatyti.lt

Scroll to Top