Pastato geodezinė nuotrauka ir komunikacijų išpildomosios nuotraukos

Pastato kontrolinė – geodezinė nuotrauka

Statinio kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurioje nurodytos faktiškos statinio kampų koordinatės, faktiška statinio nulinė altitudė, statinio aukščiausio taško altitudė, statinio kampų atstumai nuo žemės sklypo ribų ar pastovių vietovės daiktų.

Tai geodeziniai matavimai , atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje.

Reikalinga pateikiant dokumentus namo pridavimui (įteisinimui).

Tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, tikrinama ar išlaikyti atstumai nuo ribų ar tvoros neišlenda už sklypo ribų.

Požeminių komunikacijų išpildomosios nuotraukos

Požeminių komunikacijų kontrolinės-geodezinės nuotraukos – tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus.

Nustatyti tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.

01. Reikalingi dokumentai

Registrų centro pažymėjimas, Statybos projektas ir leidimas

02. Terminas

10 – 15 darbo dienų

03. Kaina

Požeminių inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos – 200 – 250 Eur

Pastato kontrolinė-geodezinė nuotrauka – 100 – 150 Eur

Kitos paslaugos

Topografinis planas būtinas prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus.

Žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinavimas ploto nustatymui, techninių dokumentų parengimas.

Namo projekto parengimas, suderinimas ir statybos leidimo gavimas.

Adresas

Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

Telefonas

+ 370 655 17277

El. paštas

info@baigiaustatyti.lt

Scroll to Top