Garso klasifikavimo protokolas

Pagal techninio reglamento STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” nuostatas, pastatai turi atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus dėl vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo.

Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė yra išreiškiama penkių (A, B, C, D ir E) garso klasių (akustinio komforto) sistema.

Kada reikia atlikti akustinius matavimus ir nustatyti pastato garso klasę?

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” 3 priedo 11 punktą, pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, būtina pateikti Garso klasifikavimo protokolą.

Garso klasifikavimo protokolas turi būti parengiamas šiems pastatams:

Mūsų paslaugos:

01. Reikalingi dokumentai

Registrų centro pažymėjimas, Kadastrinių matavimų byla, Statybos projektas ir leidimas statybai

02. Terminas

 10 – 20 darbo dienų

03. Kaina

Dvibučiui namui – 350 Eur

Daugiabučiui namui – kaina derinama atskirai

Kitos paslaugos

Tai galimybė pakeisti iš vienos patalpų paskirties į kitą paskirtį.

Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės kontaktų varžų matavimai.

Pasibaigus  pastato statybai,  jis turi būti užregistruojamas ir savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai.

Adresas

Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

Telefonas

+ 370 655 17277

El. paštas

info@baigiaustatyti.lt

Scroll to Top