GARSO KLASIFIKAVIMO PROTOKOLAS (dvibučiui ir daugiabučiui)

Pagal techninio reglamento STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” nuostatas, pastatai turi atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus dėl vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo.

Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė yra išreiškiama penkių (A, B, C, D ir E) garso klasių (akustinio komforto) sistema.

Kada reikia atlikti akustinius matavimus ir nustatyti pastato garso klasę?

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” 3 priedo 11 punktą,

pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, būtina pateikti Garso klasifikavimo protokolą.

Garso klasifikavimo protokolas turi būti parengiamas šiems pastatams:

  • dvibučiui ar daugiabučiui namui;
  • blokuotų gyvenamųjų pastatų;
  • gydymo paskirties pastatui;
  • mokslo paskirties pastatui;
  • viešbučių paskirties pastatui.

Mūsų paslaugos:

  • Atliekame natūrinius akustinius matavimus
  • Parengiame Garso klasifikavimo protokolą

 

Reikalingi dokumentai: Registrų centro pažymėjimas, Kadastrinių matavimų byla, Statybos projektas ir leidimas statybai.

Terminas: 5 – 10 d.d.

Kaina  Dvibučiui namui 400 eur

Daugiabučiui namui – kaina derinama atskirai.

© 2021 UAB "Geodezija ir architektūra". Visos teisės saugomos. Privatumo politika