Namo projekto parengimas, suderinimas ir statybos leidimo gavimas

Statinio projektas – statybos techninių reglamentų nustatytų dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir kurie skirti statinio statybai įteisinti, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti, visuma.
Namo projektas – detalūs brėžiniai, kuriais remiantis vėliau statomas namas. Praktikoje tai yra planas, „instrukcija“ statybininkams, kaip statyti namą.
Namo projektą sudaro šie architektų bei inžinierių paruošti dokumentai: namo architektūrinės ir konstrukcinės dalių projektas, projektavimo sąlygų sąvadas, inžinerinių tinklų projektas.
Namų projektai paprastai skiriami į dvi rūšis – tipiniai namų projektai ir individualūs namų projektai.
Statyboms pradėti reikia LEIDIMO STATYBAI.
STATYBOS LEIDIMAS gaunamas suderinus namo techninį projektą Savivaldybėje (kurios teritorijoje yra jūsų sklypas).
Projekto derinimo darbus atlieka PROJEKTO VADOVAS (ARCHITEKTAS arba INŽINIERIUS-KONSTRUKTORIUS).

Norėdamas gauti leidimą statyti naują statinį/rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą statytojas Savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

Leidimai neišduodami, jeigu:

01. Kaina

Gyvenamojo namo projekto kaina nuo 2500 Eur

02. Terminas

Nuo 6 mėn.

Kitos paslaugos

Pastato geodezinė nuotrauka ir komunikacijų išpildomosios nuotraukos.

Mes siūlome specialistų paslaugą tiems, kurie vykdo statybą ūkio būdu.

Pasibaigus  pastato statybai,  jis turi būti užregistruojamas ir savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai.

Adresas

Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

Telefonas

+ 370 655 17277

El. paštas

info@baigiaustatyti.lt

Scroll to Top