KADASTRINIAI MATAVIMAI (namų, butų, pastatų)

Statinių kadastriniai matavimai atliekami juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas Statybos leidimas ir STATYBOS UŽBAIGIMAS teisės aktų nustatyta tvarka.

Kadastriniai matavimai taip pat atliekami nebaigtiems statyti statiniams, kurių statytojai pageidauja juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti.
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus atlieka juridiniai asmenys, turintys šiam darbui licencijas, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.

Atliekame šių statinių kadastrinius matavimus:

 • Gyvenamieji ir sodo namai
 • Butai, patalpos, bendrabučiai
 • Palėpių matavimas ir dalių paskaičiavimas
 • Komerciniai ir pramoniniai pastatai
 • Inžineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekos ir kt.)

KAM REIKALINGI KADASTRINIAI MATAVIMAI :

 • Išmatuojamos statinių ribos, nustatomi statinių parametrai, pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia statinių duomenims įrašyti į kadastrą;
 • Susiejami visi žemės sklype esantys statiniai (tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai ir nebuvo nustatytos statinių kerčių koordinatės);
 • Nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
 • Nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
 • Nustatoma iš pateiktų dokumentų statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai;
 • Apskaičiuojami statinių plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę;
 • Patikslinami žemės sklypų planai – pažymimi juose suformuoti nauji ar rekonstruoti statiniai;
 • Parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai;
 • Užpildomos statinių kadastro duomenų formos;
 • Apskaičiuojami statinio atkūrimo kaštai (statybinė vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė;

Suformuojama nekilnojamojo turto objekto KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA.

Reikalingi dokumentai: Žemės sklypo (statinių) Registrų centro pažymėjimas,  Statybos  leidimas, Projektas, Įsakymas dėl adreso suteikimo.

Terminas: Nuo 1 sav.

Kaina: Namui 175 eur – 200 eur,

Butui 100 eur – 160 eur.

© 2021 UAB "Geodezija ir architektūra". Visos teisės saugomos. Privatumo politika