PASTATO GEODEZINĖ NUOTRAUKA ir KOMUNIKACIJŲ IŠPILDOMOSIOS NUOTRAUKOS

-Pastato kontrolinė- geodezinė nuotrauka

Statinio kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurioje nurodytos faktiškos statinio kampų koordinatės, faktiška statinio nulinė altitudė, statinio aukščiausio taško altitudė, statinio kampų atstumai nuo žemės sklypo ribų ar pastovių vietovės daiktų.

Tai geodeziniai matavimai , atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje.

Reikalinga pateikiant dokumentus namo pridavimui (įteisinimui).

Tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, tikrinama ar išlaikyti atstumai nuo ribų ar tvoros neišlenda už sklypo ribų.

 

-Požeminių komunikacijų išpildomosios nuotraukos

Požeminių komunikacijų kontrolinės- geodezinės nuotraukos- tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus.

Nustatyti tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.

 

Reikalingi dokumentai: Registrų centro pažymėjimas, Statybos projektas ir leidimas

Terminas 10 – 15 d.d.

Kaina: Požeminių komunikacijų  išpildomoji nuotrauka (darbą sudaro: inžinerinių tinklų geodezinė išpildomoji kontrolinė nuotrauka, esamų šulinių kortelės ir derinimas su savivaldybe) – 160 eurų;

Pastato kontrolinė-geodezinė nuotrauka- 60 eur.

© 2021 UAB "Geodezija ir architektūra". Visos teisės saugomos. Privatumo politika